Doświadczenie zawodowe

1. Utrzymanie ruchu.

  • Dziesięć lat jako Szef Działu Technicznego-Główny Energetyk zakładu produkującego świece i znicze. Automatyczne linie produkcyjne, magazyny wysokiego składowania, wewnętrzny i zewnętrzny. Opracowanie i realizacja harmonogramów konserwacji i przeglądów linii produkcyjnych. Przygotowywanie inwestycji, nadzór nad budową magazynów, hal produkcyjnych, zakup maszyn i produkcyjnych montaż urządzeń i maszyn oraz ich rozruch. Zwiększenie możliwości produkcyjnych - 5 krotnie.
  • Cztery lata jako Mistrz ds. Automatyki i Utrzymania Ruchu- Zespołu Magazynów Wysokiego Składowania . Magazyny z automatycznym transportem wewnętrznym i układnicami magazynowymi (wysokość składowania 22m na 6000szt. palet)

2. Modernizacje i inwestycje.

  • Trzynaście lat modernizacje linii produkcyjnych, hal produkcyjnych i magazynowych, zmiana organizacji produkcji w zakładach produkcyjnych. Nadzór nad budową magazynu wysokiego składowania obejmujący montaż urządzeń (układarek 22m wysokości) oraz rozruch systemu magazynowego (system transportu rolkowego z napędem elektrycznym do przemieszczania palet w magazynie między regałami, a stołami strefy przyjęcia i wydania towaru)
  • Budowa obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz infrastruktury energetycznej. Przygotowywanie inwestycji, nadzór nad budową magazynów, hal produkcyjnych, zakup maszyn i produkcyjnych montaż urządzeń i maszyn oraz ich rozruch.
  • Przygotowanie inwestycji - budowa od postaw zakładu produkcyjnego świec i zniczy z zapleczem magazynowym na 2000 szt. palet. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na wyłonienie wykonawcy inwestycji, na zakup automatycznych linii produkcyjnych. Opracowanie i wdrożenie organizacji produkcji. Nadzór nad inwestycją w trakcie przegotowania i realizacji .Przygotowanie organizacji zakładu, zakup linii produkcyjnych, ich montaż i uruchomienie. Zatrudnienie pracowników, uruchomienie produkcji.

3. Produkcja

  • Trzy lata jako Kierownik Produkcji w zakładzie produkującym świece i znicze. Planowanie, przygotowanie zamówień surowców i materiałów, realizacja, nadzór i rozliczenie.
  • Planowanie, kierowanie, nadzorowanie procesu produkcyjnego
  • Utrzymanie w sprawności technicznej linii produkcyjnych i całego zakładu.
  • Zmiany organizacji produkcji zwiększenie możliwości produkcyjnych o 30%
  • Zmniejszenie kosztów produkcji przez zmniejszenie obsady stanowisk i zwiększenie wydajności o 25%

 

PunktorDoradztwo techniczne

Włodzimierz Kaczmarek
43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 50/18
tel. 605 786871
e-mail:w.kaczmarek@techdor.pl
projekt i wykonanie : Interactive Technology